?

Log in

No account? Create an account
 
 
19 January 2008 @ 11:57 pm
bakit nga ba ako na aapektohan?  

putang ina. wala kang karapatang magalit.

 
 
Current Mood: angryangry